Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Spółka z o.o. w Gubinie.

tel: (68)4558282;
fax: (68)4558265;

ul. Śląska 36
66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423

Rachunek bankowy:
BZ WBK
72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

Najnowsze Informacje

22.05.2017 r.
Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań

Więcej
08.05.2017 r.
Komunikat - zakłócenia w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że na przełomie maja i czerwca br. sukcesywnie będzie przeprowadzać przeglądy i kontrole wydajności hydrantów położonych w m. Gubin oraz m. Bieżyce, Gubinek, Jaromirowice, Komorów i Żenichów. W wyniku dokonywania sprawdzania ich wydajności mogą nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody. Za ewentualne powstałe utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Spółki

Więcej
08.05.2017 r.
Komunikat - deratyzacja

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że na przełomie marca i kwietnia br. została przeprowadzona deratyzacja w sieci kanalizacji miejskiej w Gubinie w pobliżu 10 placówek użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, internaty oraz na terenie tych placówek. Największe skupiska kolonii gryzoni występowały w miejscach, w których jest łatwy dostęp do pożywienia, tj. w pobliżu kuchni przedszkolnych oraz na osiedlach mieszkaniowych. Niniejszym zwraca się uwagę, aby nie wrzucać do muszli ustępowych, czy zlewozmywaków resztek żywności pozostających po jedzeniu.


Zarząd Spółki

Więcej
05.05.2017 r.
Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Więcej
04.05.2017 r.
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiego

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiego - aktualizacja zdjęć

Więcej
27.04.2017 r.
OGŁOSZENIE !!!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody, że 26 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie. Pracownicy Spółki natychmiast przystąpili do jej usunięcia i ujarzmienia wycieku uprzednio zamykając zasuwy. Wobec powyższego może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz mogą nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody.


Na bieżąco można uzyskać informację o usunięciu awarii i wznowieniu dostaw wody pod nr tel. 691 405 847.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy naszych odbiorców.

Więcej
26.04.2017 r.
Przerwa w dostawie wody !!!

Przerwa w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja, Alejach Łużyckich, ul. Budziszyńskiej, ul. Chopina, ul. Dąbrowskiego, ul. Kołłątaja, ul. Krasińskiego, ul. Legnickiej, ul. Nowej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Piwnej, ul. Słowackiego, ul. Śląskiej,ul. Wieniawskiego, ul. Wyspiańskiego, m. Gubinek i przyległych, że dnia 27 kwietnia 2017 r. - czwartek od godz. 08.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na realizację podłączenia nowo układanej sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego do sieci wodociągowej położonej w ul. Chopina.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.


Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów. 

Więcej
19.04.2017 r.
KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina mieszkańcom odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej o niewrzucaniu do muszli ustępowych chusteczek nawilżanych, bawełnianych chusteczek higieniczno-kosmetycznych, pampersów, czy patyczków higienicznych, bądź innych podobnych środków higienicznych. Powodują one zatykanie się przewodów kanalizacyjnych, jak również pomp zainstalowanych na przepompowniach ścieków i uniemożliwiają prawidłowe ich funkcjonowanie, tj. przyczyniają się do powstawania awarii na przewodach kanalizacyjnych, a także przepompowni ścieków, a w konsekwencji zalewania piwnic i otoczenia w pobliżu niedrożnych miejsc. Konsekwencje powstałych awarii są bardzo uciążliwe dla osób dotkniętych ich skutkami.


Zarząd Spółki

Więcej
18.04.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Cmentarnej, Dzikiej, Krańcowej, Łukowej, Małej, Miedzianej, Mylnej, Okrężnej, Orlej, Poleskiej, Ukrytej, Wiśniowej i Wodnej, że


dnia 19 kwietnia 2017 r. - środa od godz. 10.00 do godz. 13.00


nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z włączeniem nowej sieci wodociągowej w ul. Mylnej. Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów. 

Więcej
13.04.2017 r.
PSZOK - 22.04.2017r. (Sobota) Nieczynny

Gubin, dnia 12.04.2017r.


Zawiadomienie


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 22 kwietnia 2017r., tj. w sobotę będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
1 2 3 4 5page_last