DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

07.12.2017 r.
Zakłócenia w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody przy ul. Rycerskiej, ul. Kresowej - nr 3 do 15 i ulic przyległych, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 grudnia 2017 r. (czwartek) w godzinach południowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej o średnicy 300 mm na ul. Kresowej. Pracownicy Spółki natychmiast przystąpili do jej usunięcia i ujarzmienia wycieku uprzednio zamykając zasuwy. Jednocześnie w godzinach popołudniowych i wieczornych nastąpi przerwa w dostawie wody, a w innych rejonach zakłócenia w jej dostawie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Więcej
07.12.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych przy ul. Dąbrowskiego, ul. Krasińskiego, ul. Słowackiego, ul. Konopnickiej nr 2 i 4, ul. Roosevelta nr 1, ul. Fabrycznej, ul. Rycerskiej, ul. Kresowej (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Repatriantów) oraz części ul. 3-go Maja, że dnia 08 grudnia 2017 r. (piątek) od godz. 8.30 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne związane z wymianą sieci wodociągowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. 3-go Maja, ul. Kresowej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Królewskiej oraz w ul. Rycerskiej.

Więcej
29.11.2017 r.
Prace na sieci wodociągowej – ul. Platanowa i ul. Sikorskiego

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że pod koniec listopada 2017 r. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przystąpi do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm i inne istniejące sieci o średnicy 150 mm, 100 mm wybudowane w 1895r. wraz z przyłączami w ul. Platanowej i Sikorskiego w Gubinie.

Więcej
23.11.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych przy ul. Konopnickiej nr 2 i 4, ul. Fabrycznej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kresowej (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Repatriantów), ul. Paderewskiego, ul. Roosevelta nr 1, ul. Rycerskiej oraz ul. 3-go Maja, że dnia 24 listopada 2017 r. (piątek) od godz. 8.00 do godz. 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne związane z wymianą sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. 3-go Maja (rondo), skrzyżowania ul. 3-go Maja, ul. Kresowej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Królewskiej oraz w ul. Rycerskiej. Po tym okresie w zachodniej części miasta mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów.

Więcej
21.11.2017 r.
KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina Odbiorcom usług o obowiązku zabezpieczenia przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Więcej
20.11.2017 r.
Zakłócenia w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody  przy ul. Rycerskiej, ul. Kresowej - nr 3 do 15 i ulic przyległych, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2017 r. w godzinach porannych nastąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Rycerskiej. 

Więcej
17.11.2017 r.
Ocena jakości wody

Więcej
14.11.2017 r.
Badania Wody

Sprawozdanie z badań

Więcej
09.11.2017 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu”.

Więcej
07.11.2017 r.
ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 10 listopada   2017r., tj. w piątek będzie nieczynny.


Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Więcej
1 2 3 4 5page_last