DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

09.10.2017 r.
Zakłócenia w dostawie wody

Więcej
20.09.2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Marszałka Żymierskiego (Platanowej), Batalionów Chłopskich i Generała Sikorskiego w Gubinie”

Więcej
19.09.2017 r.
Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Więcej
18.09.2017 r.
Ogłoszenie nr 500029983-N-2017

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.: "Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa z opcją wykupu"

Więcej
11.09.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Marszałka Żymierskiego (Platanowej), Batalionów Chłopskich i Generała Sikorskiego w Gubinie.

Więcej
05.09.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia z dnia 2017-08-25

Więcej
04.09.2017 r.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Więcej
30.08.2017 r.
Prace związane z wykonaniem nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – droga prostopadła do ul. Legnickiej

Prace związane z wykonaniem nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – droga prostopadła do ul. Legnickiej

Więcej
30.08.2017 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty - dot. ogłoszenia nr 565810 - N - 2017 z dnia 11.08.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty - dot. ogłoszenia nr 565810 - N - 2017 z dnia 11.08.2017

Więcej
25.08.2017 r.
Ogłoszenie o przetargu z dnia 25.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 


na


„Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Marszałka Żymierskiego (Platanowa), Batalionów Chłopskich i Generała Sikorskiego w Gubinie”


 

Więcej
1 2 3 4 5page_last