Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Spółka z o.o. w Gubinie.

tel: (68)4558282;
fax: (68)4558265;

ul. Śląska 36
66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423

Rachunek bankowy:
BZ WBK
72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

Najnowsze Informacje

18.07.2017 r.
Ogłoszenie przetargu

"Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa z opcją wykupu"

Więcej
14.07.2017 r.
Przerwa w dostawie wody !!!

Przerwa w dostawie wody !!!


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ulicy: Cmentarnej, Dzikiej, Krańcowej, Łukowej, Małej, Miedzianej, Mylnej, Okrężnej, Orlej, Poleskiej, Ukrytej, Wiśniowej i Wodnej, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 14 lipca 2017 r. - piątek od godz. 9.00 nastąpiła przerwa w dostawie wody z uwagi na powstałą awarię na sieci wodociągowej położonej w ul. Dzikiej. Prace powinny zostać zakończone ok. godz. 12.00. Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Więcej
29.06.2017 r.
Przyczyna wczorajszej przerwy w dostawie wody.

Przyczyna wczorajszej przerwy w dostawie wody.


W maju 2017 r. nastąpił wyciek wody na rurociągu o średnicy 300 mm na rurze stalowej. Podczas usuwania awarii okazało się, że wystąpiły ubytki wody z dwóch miejsc oddalonych od siebie o ok. 50 cm (otwory o średnicy ok. 1 cm). Wobec powyższego postanowiono o wymianie całego segmentu łącznie z rurociągiem i zasuwą o średnicy 500 mm. Po przeprowadzonych pracach przygotowawczych do ich realizacji przystąpiono w dniu 28.06.2017 r. zastępując starą zasuwę nową o średnicy 300 mm.


W trakcie wykonywania w/w prac modernizacyjnych podczas demontażu starego rurociągu o wymiarach fi 300 i 500 (zdjęcie nr 1) zaistniała konieczność demontażu dodatkowego odcinka fi 500 (zdjęcie nr 2) co spowodowało przedłużenie zaplanowanych prac o wiele godzin.

Więcej
28.06.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody


Prowadząc prace modernizacyjne informujemy, że wystąpiła nieoczekiwana awaria na Stacji Uzdatniania Wody, w obecnej sytuacji prace trwają i zostaną zakończone w późniejszym okresie niż uprzednio zaplanowano. Wznowienie dostaw wody powinno nastąpić około godziny 22.00.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


  

Więcej
27.06.2017 r.
Zakłócenia w dostawie wody

Zakłócenia w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia wszystkich odbiorców wody miasta Gubin, m. Bieżyce, m. Gubinek, m. Jaromirowice, m. Komorów, m. Żenichów, że dnia 28 czerwca 2017 r. - środa do godz. 18.00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody lub nawet jej braki w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej położonej na ujęciu wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.


Zarząd Spółki

Więcej
21.06.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody 


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Kaliskiej, ul. Rydla, ul. Racławicka, ul. Krakowska i przyległych oraz m. Żenichów, że dnia 22 czerwca 2017 r. - czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej położonej w ulicy Rydla z siecią wodociągową na ulicy Racławickiej.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.

Więcej
21.06.2017 r.
Prace na sieci wodociągowej – ul. Rydla

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. przystąpiło do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 80 mm wraz z przyłączami w ul. Rydla w Gubinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana jest metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości od ul. Kaliskiej do ul. Racławickiej, tj. na długości 145 m. Przyłącza w ilości 11 szt. i łącznej długości ok. 50,5 m również wymieniane będą na rury PE i w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę o średnicy DN 32, 40 i 63 mm. Ponadto zostanie zamontowany jeden nowy hydrant nadziemny o średnicy DN 80 mm. Podczas  prowadzenia  prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniu z ul. Kaliską i ul. Racławicką wystąpią  przerwy w dostawie wody.


Za powstałe utrudnienia przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców ul. Rydla, a także mieszkańców przyległych ulic za zakłócenia w dostawie wody.


Galeria

Więcej
21.06.2017 r.
Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Gubin o statusie wiejskim w okresie od 01.07.2017r. do 30.09.2017r.

Więcej
19.06.2017 r.
Unieważnienie postępowania 513306-N-2017 z dnia 2017-06-02

Unieważnienie postępowania 513306-N-2017 z dnia 2017-06-02

Więcej
14.06.2017 r.
Przerwa w dostawie wody!

Przerwa w dostawie wody!


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających 
firmy przyul. Kaliskiej, 
ul. Rydla, 
ul. Racławicka, 
ul. Lubelska, 
ul. Cmentarna,
ul. Dzika, 
ul. Krakowska, 
ul. Krańcowa, 
ul. Kunickiego, 
ul. Leśna, 
ul. Łukowa, 
ul. Mała, 
ul. Matejki, 
ul. Miedziana,
ul. Mylna, 
ul. Ogrodowa, 
ul. Okrężna, 
ul. Orla, 
ul. Pamiątkowa, 
ul. Poleska, 
ul. Ukryta, 
ul. Wiśniowa,
ul. Wodna i przyległych,


że dnia 14 czerwca 2017 r. - środa od godz. 08.00 do godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej położonej w ulicy Rydla z siecią wodociągową na ulicy Kaliskiej.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.


Więcej
1 2 3 4 5page_last