Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Spółka z o.o. w Gubinie.

tel: (68)4558282;
fax: (68)4558265;

ul. Śląska 36
66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423

Rachunek bankowy:
BZ WBK
72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

Najnowsze Informacje

26.04.2017 r.
Przerwa w dostawie wody !!!

Przerwa w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja, Alejach Łużyckich, ul. Budziszyńskiej, ul. Chopina, ul. Dąbrowskiego, ul. Kołłątaja, ul. Krasińskiego, ul. Legnickiej, ul. Nowej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Piwnej, ul. Słowackiego, ul. Śląskiej,ul. Wieniawskiego, ul. Wyspiańskiego, m. Gubinek i przyległych, że dnia 27 kwietnia 2017 r. - czwartek od godz. 08.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na realizację podłączenia nowo układanej sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego do sieci wodociągowej położonej w ul. Chopina.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.


Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów. 

Więcej
19.04.2017 r.
KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina mieszkańcom odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej o niewrzucaniu do muszli ustępowych chusteczek nawilżanych, bawełnianych chusteczek higieniczno-kosmetycznych, pampersów, czy patyczków higienicznych, bądź innych podobnych środków higienicznych. Powodują one zatykanie się przewodów kanalizacyjnych, jak również pomp zainstalowanych na przepompowniach ścieków i uniemożliwiają prawidłowe ich funkcjonowanie, tj. przyczyniają się do powstawania awarii na przewodach kanalizacyjnych, a także przepompowni ścieków, a w konsekwencji zalewania piwnic i otoczenia w pobliżu niedrożnych miejsc. Konsekwencje powstałych awarii są bardzo uciążliwe dla osób dotkniętych ich skutkami.


Zarząd Spółki

Więcej
18.04.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Cmentarnej, Dzikiej, Krańcowej, Łukowej, Małej, Miedzianej, Mylnej, Okrężnej, Orlej, Poleskiej, Ukrytej, Wiśniowej i Wodnej, że


dnia 19 kwietnia 2017 r. - środa od godz. 10.00 do godz. 13.00


nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z włączeniem nowej sieci wodociągowej w ul. Mylnej. Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów. 

Więcej
13.04.2017 r.
PSZOK - 22.04.2017r. (Sobota) Nieczynny

Gubin, dnia 12.04.2017r.


Zawiadomienie


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 22 kwietnia 2017r., tj. w sobotę będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
07.04.2017 r.
Nowe taryfy obowiązujące od 01.05.2017

Taryfy - Miasto Gubin na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018

Więcej
07.04.2017 r.
Nowe taryfy obowiązujące od 01.05.2017

Taryfy - Gmina Gubin na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018

Więcej
06.04.2017 r.
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiego

Rozpoczęcie prac wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiego

Więcej
17.03.2017 r.
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Budziszyńskiej

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul.Budziszyńskiej w Gubinie - aktualizacja galerii 

Więcej
10.03.2017 r.
PSZOK

Z A W I A D O M I E N I E


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36  zawiadamia wszystkich mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gubina, że od dnia 01 kwietnia 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36 będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 15.00.

Więcej
08.03.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy przy ul. Legnickiej, ul. Śląskiej, ul. Chopina, ul. Wyspiańskiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Nowej, ul. Wieniawskiego, m. Gubinek, ul. Kołłątaja, ul. Budziszyńskiej, ul. Piwnej, ul. Aleje Łużyckie, że dnia 08  i 09 marca 2017 r. - środa od godz. 08.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na realizację podłączenia nowo układanej sieci wodociągowej w ul. Budziszyńskiej do sieci wodociągowej położonej w ul. Chopina.


Po tym okresie w południowej części miasta mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy naszych klientów. 

Więcej
1 2 3 4 5page_last