Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Spółka z o.o. w Gubinie.

tel: (68)4558282;
fax: (68)4558265;

ul. Śląska 36
66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423

Rachunek bankowy:
BZ WBK
72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

Najnowsze Informacje

17.01.2017 r.
Dokumenty do pobrania ZOUM

Aktualizacja: Sprawozdanie z badań 11.01.2017

Więcej
13.01.2017 r.
AWARIA sieci wod-kan

Zakłócenia w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody  przy ul. Żymierskiego i okolicznych ulic, że  w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2017 r. w godzinach południowych nastąpiła awaria sieci wodociągowej o średnicy 250 mm w ul. Żwirki i Wigury. Pracownicy Spółki natychmiast przystąpili do jej usunięcia i ujarzmienia wycieku uprzednio zamykając zasuwy. Jednocześnie w godzinach popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody, a w innych rejonach zakłócenia w jej dostawie.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich naszych odbiorców.
                                                                                       Zarząd Spółki

Więcej
11.01.2017 r.
Galeria ZOUM

Aktualizacja 

Więcej
04.01.2017 r.
Dokumenty do pobrania

Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych za rok 2016

Więcej
03.01.2017 r.
Dokumenty do pobrania

Nowe harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na 2017r.

Więcej
02.01.2017 r.
07 stycznia 2017 PSZOK nieczynny

Z A W I A D O M I E N I E


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 07 stycznia  2017r., tj. w sobotę będzie nieczynny.


Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
29.12.2016 r.
Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej

Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej 


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych w centralnej części miasta wzdłuż przyległych ulic do ul. 3-go Maja oraz południowej części miasta wzdłuż ul. Śląskiej i przyległych, że przystąpiło do regulacji ciśnienia wody ...

Więcej
20.12.2016 r.
Zawiadomienie o nieczynnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie

Zawiadomienie o nieczynnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie  przy ul. Śląskiej 36

Więcej
19.12.2016 r.
Sprawozdanie z badań 02.12.2016r.

Sprawozdanie z badań 02.12.2016r.

Więcej
23.11.2016 r.
Prace na sieci wodociągowej - przerwa w dostawie wody!!!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy przy ul. Legnickiej, ul. Śląskiej, ul. Chopina, ul. Wyspiańskiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Nowej, ul. Wieniawskiego, m. Gubinek, ul. Kołłątaja, ul. Budziszyńskiej, ul. Piwnej, ul. Aleje Łużyckie, że dnia 24 listopada 2016 r. - czwartek od godz. 08.30 do godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na realizację podłączenia przyłącza pod budowę sklepu Bricomarche do sieci wodociągowej w ul. Budziszyńskiej.


Po tym okresie w południowej części miasta mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich naszych klientów. 

Więcej
1 2 3 4 5page_last