Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Spółka z o.o. w Gubinie.

tel: (68)4558282;
fax: (68)4558265;

ul. Śląska 36
66-620 Gubin

NIP: 926-10-00-423

Rachunek bankowy:
BZ WBK
72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

Najnowsze Informacje

21.06.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody 


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. Kaliskiej, ul. Rydla, ul. Racławicka, ul. Krakowska i przyległych oraz m. Żenichów, że dnia 22 czerwca 2017 r. - czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej położonej w ulicy Rydla z siecią wodociągową na ulicy Racławickiej.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.

Więcej
21.06.2017 r.
Prace na sieci wodociągowej – ul. Rydla

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. przystąpiło do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 80 mm wraz z przyłączami w ul. Rydla w Gubinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana jest metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości od ul. Kaliskiej do ul. Racławickiej, tj. na długości 145 m. Przyłącza w ilości 11 szt. i łącznej długości ok. 50,5 m również wymieniane będą na rury PE i w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę o średnicy DN 32, 40 i 63 mm. Ponadto zostanie zamontowany jeden nowy hydrant nadziemny o średnicy DN 80 mm. Podczas  prowadzenia  prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniu z ul. Kaliską i ul. Racławicką wystąpią  przerwy w dostawie wody.


Za powstałe utrudnienia przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców ul. Rydla, a także mieszkańców przyległych ulic za zakłócenia w dostawie wody.


Galeria

Więcej
19.06.2017 r.
Unieważnienie postępowania 513306-N-2017 z dnia 2017-06-02

Unieważnienie postępowania 513306-N-2017 z dnia 2017-06-02

Więcej
14.06.2017 r.
Przerwa w dostawie wody!

Przerwa w dostawie wody!


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających 
firmy przyul. Kaliskiej, 
ul. Rydla, 
ul. Racławicka, 
ul. Lubelska, 
ul. Cmentarna,
ul. Dzika, 
ul. Krakowska, 
ul. Krańcowa, 
ul. Kunickiego, 
ul. Leśna, 
ul. Łukowa, 
ul. Mała, 
ul. Matejki, 
ul. Miedziana,
ul. Mylna, 
ul. Ogrodowa, 
ul. Okrężna, 
ul. Orla, 
ul. Pamiątkowa, 
ul. Poleska, 
ul. Ukryta, 
ul. Wiśniowa,
ul. Wodna i przyległych,


że dnia 14 czerwca 2017 r. - środa od godz. 08.00 do godz. 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prace związane z podłączeniem nowej sieci wodociągowej położonej w ulicy Rydla z siecią wodociągową na ulicy Kaliskiej.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe zakłócenia w dostawie wody przepraszamy.


Więcej
14.06.2017 r.
Pytania i odpowiedzi, bilans i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa, z opcją wykupu.

Więcej
13.06.2017 r.
Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań

Więcej
02.06.2017 r.
PSZOK NIECZYNNY

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36  w dniu 10 czerwca   2017r.,  tj. w sobotę będzie nieczynny.


Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
02.06.2017 r.
Ogłoszenie przetargu

Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa, z opcją wykupu.

Więcej
29.05.2017 r.
Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja, Alejach Łużyckich, ul. Budziszyńskiej, ul. Chopina, ul. Dąbrowskiego, ul. Kołłątaja, ul. Krasińskiego, ul. Legnickiej, ul. Nowej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Piwnej, ul. Słowackiego, ul. Śląskiej, ul. Wieniawskiego, ul. Wyspiańskiego, m. Gubinek i przyległych, że dnia 30 maja 2017 r. - wtorek od godz. 08.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na realizację podłączenia nowo układanej sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego do sieci wodociągowej położonej w ul. Krasińskiego.


Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia w dostawie wody.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Więcej
22.05.2017 r.
Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań

Więcej
1 2 3 4 5page_last