DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

14.09.2012 r.
Tygodniowy harmonogram prac - zieleń 17-21.09.2012

Tygodniowy harmonogram prac - zieleń

Więcej
13.09.2012 r.
Tygodniowy harmonogram prac - zieleń

Tygodniowy harmonogram prac - zieleń

Więcej
10.08.2012 r.
Unieważnienie postępowania

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie długoterminowego terminu kredytu inwestycyjnego. 


Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, że unieważnia postępowanie o udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego przed upływem terminu składania ofert. 


Zgodnie z art 93 ust.1 p.7 PUM Sp. z o.o. w Gubinie uzasadnia, że nie zostały przygotowane odpowiednie dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przetargu. 


Ponowne postępowanie przetargowe zostanie umieszczone w BZP i na stronie www.pumgubin.pl.


Za utrudnienia przepraszamy.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
07.08.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. ogłasza przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Więcej
05.06.2012 r.
Informacja dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina o możliwości zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów

„Informacja dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina o możliwości zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów”


W związku z zamiarem wprowadzenia przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 od dnia 01 lipca 2012r. nowych stawek opłat za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie od właścicieli nieruchomości, czyli zarówno od mieszkańców jak i od osób prawnych na terenie miasta Gubina, wyjaśniam i informuję wszystkich mieszkańców i innych zainteresowanych, że istnieje możliwość zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów przez właścicieli, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców i osoby prawne, w siedzibie tut. Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 25 czerwca 2012r. Obecnie obowiązujące stawki opłat za odbiór, załadunek i dostawę odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina dotyczą wyłącznie odbieranych odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Więcej
31.05.2012 r.
Nowe stawki opłat od 01 lipca 2012 !!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że od dnia 01 lipca 2012r. wprowadza nowe stawki opłat za wykonywane usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg poniższego zestawienia:

Więcej
29.05.2012 r.
Generalna klasyfikacja

Generalna klasyfikacja wędkarzy po 27.05.2012r.

Więcej
29.05.2012 r.
Zawody wędkarskie

Wyniki zawodów wędkarskich

Więcej
04.04.2012 r.
Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

W związku z przedłużeniem konsultacji społecznych Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. informuje o przedłużonym procesie składania uwag i
wniosków do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 11 kwietnia 2012 roku.

Więcej
02.04.2012 r.
Sprzątanie grobów i opieka nad grobami

Usługi, które do Państwa kierujemy powstały po to, by pomóc Państwu w opiece  nad grobami bliskich. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie możecie Państwo osobiście zadbać o porządek i czystość wokół grobów Waszych bliskich znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Gubinie, my z należytym szacunkiem nimi się zaopiekujemy.


 

Więcej
page_first28 29 30 31 32page_last