DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

05.06.2012 r.
Informacja dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina o możliwości zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów

„Informacja dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina o możliwości zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów”


W związku z zamiarem wprowadzenia przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 od dnia 01 lipca 2012r. nowych stawek opłat za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie od właścicieli nieruchomości, czyli zarówno od mieszkańców jak i od osób prawnych na terenie miasta Gubina, wyjaśniam i informuję wszystkich mieszkańców i innych zainteresowanych, że istnieje możliwość zadeklarowania selektywnego gromadzenia odpadów przez właścicieli, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców i osoby prawne, w siedzibie tut. Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 25 czerwca 2012r. Obecnie obowiązujące stawki opłat za odbiór, załadunek i dostawę odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gubina dotyczą wyłącznie odbieranych odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Więcej
31.05.2012 r.
Nowe stawki opłat od 01 lipca 2012 !!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że od dnia 01 lipca 2012r. wprowadza nowe stawki opłat za wykonywane usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg poniższego zestawienia:

Więcej
29.05.2012 r.
Generalna klasyfikacja

Generalna klasyfikacja wędkarzy po 27.05.2012r.

Więcej
29.05.2012 r.
Zawody wędkarskie

Wyniki zawodów wędkarskich

Więcej
04.04.2012 r.
Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

W związku z przedłużeniem konsultacji społecznych Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. informuje o przedłużonym procesie składania uwag i
wniosków do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 11 kwietnia 2012 roku.

Więcej
02.04.2012 r.
Sprzątanie grobów i opieka nad grobami

Usługi, które do Państwa kierujemy powstały po to, by pomóc Państwu w opiece  nad grobami bliskich. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie możecie Państwo osobiście zadbać o porządek i czystość wokół grobów Waszych bliskich znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Gubinie, my z należytym szacunkiem nimi się zaopiekujemy.


 

Więcej
30.03.2012 r.
Zmiana Zarządcy Cmentarza

Z dniem 02.04.2012r. Gmina Gubin o statusie miejskim powierza Przedsiębiorstwu Usług Miejskich sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie. Zarządzanie nad Cmentarzem Komunalnym polegać będzie na czynnościach administracyjnych i eksploatacyjnych.


 

Więcej
22.11.2011 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na


"Dostawa nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodu dostawczego Nissan Cabstar o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony"


 

Więcej
page_first32 33 34 35 36