DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

04.04.2012 r.
Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

W związku z przedłużeniem konsultacji społecznych Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. informuje o przedłużonym procesie składania uwag i
wniosków do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 11 kwietnia 2012 roku.

Więcej
02.04.2012 r.
Sprzątanie grobów i opieka nad grobami

Usługi, które do Państwa kierujemy powstały po to, by pomóc Państwu w opiece  nad grobami bliskich. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie możecie Państwo osobiście zadbać o porządek i czystość wokół grobów Waszych bliskich znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Gubinie, my z należytym szacunkiem nimi się zaopiekujemy.


 

Więcej
30.03.2012 r.
Zmiana Zarządcy Cmentarza

Z dniem 02.04.2012r. Gmina Gubin o statusie miejskim powierza Przedsiębiorstwu Usług Miejskich sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie. Zarządzanie nad Cmentarzem Komunalnym polegać będzie na czynnościach administracyjnych i eksploatacyjnych.


 

Więcej
22.11.2011 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na


"Dostawa nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodu dostawczego Nissan Cabstar o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony"


 

Więcej
page_first38 39 40 41 42