DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

13.07.2018 r.
Informacja dla mieszkańców Gubina - bakteriologia

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojone prace modernizacyjne i inwestycyjne. Są to działania bezprecedensowe ponieważ jak dotąd nie prowadzono takich prac na taką skalę na terenie miasta Gubina. Poza wymienianą m.in. główną siecią wodociągową przy ul. Platanowej i Sikorskiego w II dekadzie czerwca br. było przeprowadzane na Stacji Uzdatniania Wody uzupełnienie złóż filtracyjnych w filtrach pośpiesznych poprzez zastosowanie złóż antracytowych oraz dolomitowych w celu m.in. skuteczniejszego usunięcia związków żelaza i manganu oraz poprawieniu efektywności filtracji wody surowej, a także wzbogaceniu wody uzdatnionej w wapń i magnez. Próbki wody do analizy z każdych uzupełnianych złożem były pobrane i wyniki bakteriologiczne były pozytywne. Po potwierdzeniu w dniu 25.06.2018 r. pozytywnych wyników pod względem mikrobiologicznym przystąpiono do sukcesywnego włączania filtrów do procesów uzdatniania, tj. od godz. 17.00 do godzin nocnych. Próbki wody po każdym z pięciu z filtrów były pobrane w dniu 18.06.2018 r. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pobrali próbkę wody w godzinach rannych w dniu 26.06.2018 r.

Więcej
11.07.2018 r.
Przerwa w dostawie wody

PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje się, że w związku włączeniem przy ul. Miodowej nowej sieci magistralnej ułożonej w ul. Platanowej dnia 13 lipca 2018 r., tj. piątek od godz. 8.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bema, ul. Jagielońska, ul. Koszarowa, ul. Kosynierów, ul. Kościuszki, ul. Krzywoustego, ul. Miodowej, ul. Morska, Osiedle Em. Plater, ul. Partyzantów, ul. Platanowej, ul. Podgórnej, ul. Sikorskiego, ul. 1 – go Maja, ul. Sobieskiego, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Stroma, ul. Szkolnej, ul. Tobruk, ul. Traugutta, ul. Złota, ul. Wojska Polskiego, ul. Wysockiego, ul. Wyzwolenia oraz przyległych.

Więcej
09.07.2018 r.
Okres przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej (włączeniem nowej sieci magistralnej przy ul. Różanej) w dniu 09 lipca 2018 r., tj. poniedziałek przerwa w dostawie wody nastąpi do godz. 17.30

Więcej
06.07.2018 r.
Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Więcej
06.07.2018 r.
Przydatność wody do spożycia oraz przerwa w dostawie wody

PUM Sp. z o.o. w Gubinie, na podstawie komunikatu Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 06 lipca 2018 r. informuje, że woda jest już przydatna do spożycia przez mieszkańców.


 


Jednocześnie informuje się, że w związku włączeniem nowej sieci magistralnej przy ul. Różanej ułożonej w ul. Platanowej dnia 09 lipca 2018 r., tj. poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 15.30 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bema, ul. Jagiellońska, ul. Koszarowa,  ul. Kosynierów, ul. Kościuszki, ul. Krzywoustego, ul. Miodowej, ul. Morska, Osiedle Em. Plater, ul. Partyzantów, ul. Platanowej, ul. Podgórnej, ul. Sikorskiego, ul. 1 – go Maja, ul. Sobieskiego, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Stroma, ul. Szkolnej, ul. Tobruk, ul. Traugutta, ul. Złota, ul. Wojska Polskiego, ul. Wysockiego, ul. Wyzwolenia oraz przyległych.

Więcej
06.07.2018 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Więcej
04.07.2018 r.
Pobór próbek wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje że w dniu 02.07.2018r. zostały pobrane próbki wody do analizy. Wyniki zostaną sporządzone na dzień 06.07.2018r. Raport z oceny jakości wody zostanie umieszczony na stronie PUM. 

Więcej
29.06.2018 r.
Wyjaśnienie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z wykonywaniem prac związanych z wymianą złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody ujawniono obecność bakterii z grupy coli w pobranej próbce wody w dniu 26.06.2018 r. "kilka bakterii w 100 ml".


Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma innego źródła zanieczyszczającego wodę.


Była to jednorazowa sytuacja związana z całkowitą wymianą złoża w jednym filtrze. Niemniej zgodnie z komunikatem PPIS w Krośnie Odrzańskim woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw, produkcji żywności, mycia naczyń oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, kąpieli noworodków, powinna być używana po przegotowaniu.

Więcej
28.06.2018 r.
Warunkowa przydatność wody do spożycia.

Więcej
28.06.2018 r.
Zawiadomienie o możliwych zakłóceniach w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z zaplanowaną realizacją prac na sieci wodociągowej przy ul. Platanowej (od ul. Złotej do ul. Różanej) od dnia 02 lipca do 04 lipca 2018 r., tj. poniedziałek, wtorek i środa od godz. 8.30 do godz. 17.00 może nastąpić możliwość wystąpienia przerwy w dostawie wody na ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bema, ul. Jagielońska, ul. Koszarowa, ul. Kosynierów, ul. Krzywoustego, ul. Miodowej, ul. Morska, Osiedle Em. Plater, ul. Partyzantów, ul. ul. Platanowej, ul. Podgórnej, ul. Sikorskiego, ul. 1 – go Maja, ul. Sobieskiego, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Stroma, ul. Szkolnej, ul. Tobruk,  ul. Traugutta, ul. Złota, ul. Wojska Polskiego, ul. Wysockiego, ul. Wyzwolenia oraz przyległych.

Więcej
page_first3 4 5 6 7page_last