DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
05.06.2019 r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm) z terenu miasta Gubina

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm) z terenu miasta Gubina ws. odbioru odpadów komunalnych od 01.06.2019r

powrót