DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
18.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Leasing z dostawą (leasing operacyjny) nowego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, posypywarki i pługa  z opcją wykupu.

powrót

Załączniki