DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
02.12.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego w wersji karawan pogrzebowy 

powrót

Załączniki