DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
15.01.2020 r.

Wysokość obowiązujących cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Gubina