DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
10.03.2017 r.

PSZOK

Z A W I A D O M I E N I E

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36  zawiadamia wszystkich mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gubina, że od dnia 01 kwietnia 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36 będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 15.00.

Z A W I A D O M I E N I E

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniach 11 i 18 maja 2019r. będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


powrót