DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
15.02.2012 r.

SUW

STACJA UZDATNIANIA WODY

Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gubina oraz miejscowości Bieżyce, Gubinek, Jaromirowice, Komorów i Żenichów jest Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody znajdującym się na terenie gminy Gubin.

Woda ujmowana jest pompami głębinowymi ze studni ujęcia wody, a następnie tłoczona do napowietrzalni rurociągami wody surowej.

W głównym budynku napowietrzalni woda zostaje napowietrzona w komorach napowietrzających z których spływa grawitacyjnie do komór reakcji. Z komór reakcji woda grawitacyjnie płynie przez filtry żwirowe do zbiorników wyrównawczych wody czystej.

Ze zbiorników tych wodę pobierają pompy II stopnia i tłoczą magistralą do miejskiej sieci wodociągowej.

 

Uzdatnianie wody polega na:

  ▪ usunięciu ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu,

  ▪ obniżeniu zawartości wolnego dwutlenku węgla,

  ▪ usunięciu siarkowodoru.

   

Proces uzdatniania wody polega na:

▪ napowietrzeniu w komorach napowietrzających. W komorach tych w procesie napowietrzania usuwa się z wody dwutlenek węgla i siarkowodór oraz dostarcza tlen,

▪ przetrzymaniu w komorze reakcji. W natlenionej wodzie zachodzą procesy hydrolizy związków

żelaza i manganu,

▪ filtracji przez złoże piaskowe oraz brausztynowe, gdzie usuwane są wytrącone związki ( w postaci kłaczków) trójwartościowego żelaza i czterowartościowego manganu,

 

Schemat technologiczny zaopatrzenia wodociągu w wodę przedstawia się następująco:

  • studnie głębinowe z agregatami pompowymi,

  • komory napowietrzania wody,

  • komory reakcji,

  • filtry ciśnieniowe -odżelaziaczo-odmanganiacze,

  • zbiorniki retencyjne wody czystej,

  • pompownia II st

  • sieć zewnętrzna wodociągu.

   

 

 

 

powrót