DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
13.03.2012 r.

Dane ogólne

Dział wykonuje prace w zakresie prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych. Księguje dokumenty w postaci faktur, rachunków, wyciągów bankowych, not. Dokonywuje płatności za faktury i rachunki. Dział udziela informacji lokatorom w zakresie funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Dział księgowości - telefon: 68 45582 63 lub 64

W tym dziale lokator (właściciel) uzyska informacje o:

- saldzie konta,

- wpływie należności,

- środkach pieniężnych,

- udostępnianie dokumentacji do wglądu,

 - rozliczanie wody,

- stany liczników,


 Dział techniczny - telefon: 68 4558262

W tym dziale lokator (właściciel) może załatwić:

- sprawy techniczne,

- zgłoszenie awarii,


powrót