DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
09.10.2014 r.

Organy spółki

1. Właściciel

  • Gmina Gubin o statusie miejskim

 

2. Rada Nadzorcza

  • Żołędziewska Mirosława - Przewodnicząca RN
  • Zawodniak Paweł - Zastępca RN
  • Działkowski Grzegorz - Sekretarz RN
  • Przybylak Rafał - Członek RN

 

3. Zarząd Spółki

  • mgr inż. Leszek Linda - Prezes Zarządu

 

4. Prokurent ds. ekonomicznych

  • mgr Grzegorz Świtalski

 

 

 

powrót