DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH
07.02.2014 r.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

 

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody pomiędzy ujęciem, a odbiorcą.

 

W skład sieci wodociągowej wchodzą :

▪ przewody magistralne

▪ przewody rozdzielcze

▪ połączenia domowe zwane przyłączami

 

Na sieci zamontowane jest też uzbrojenie umożliwiające jej eksploatację, takie jak:

▪ zasuwy umożliwiające sterowanie przepływem wody, zawory odpowietrzające służące do automatycznego usuwania powietrza z rurociągów,

▪ hydranty przeciwpożarowe umożliwiające pobór wody do celów gaśniczych

▪ zawory przed i za wodomierzem

 

Sieć wodociągowa w mieście której budowę rozpoczęto w końcu IXX wieku wykonana została z rur żeliwnych z żeliwa szarego i stalowych, a przyłącza z rur ołowianych. Przyłącza zostały wymienione w trakcie eksploatacji sieci na przewody wykonane ze stali ocynkowanej. Materiały te (żeliwo szare i stal) były używane przy rozbudowie sieci do połowy lat 60-tych XX wieku. W latach 70 i 80 XX wieku wykorzystywano do budowy sieci stal, żeliwo szare, PVC i azbestocement. Obecnie stosuje się żeliwo sferoidalne i tworzywa sztuczne głównie PE

 

Średni wiek eksploatowanej sieci wynosi:

do 5 lat - 6,8%

5 - 10 lat - 8,4%

10 - 20 lat - 18,8%

20 - 30 lat - 15,0%

30 - 50 lat - 22.6%

powyżej 50 lat - 28,4%


Awaryjność sieci wodociągowej jest znaczna szczególnie w sieciach w znacznym stopniu wyeksploatowanych i tak:

w roku 2012 - 18 awarii

w roku 2013 - 19 awarii

Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej, której podstawową zasadą jest utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości.

 

Do spełnienia tej zasady konieczne są:

 

  ▪ naprawy awaryjne sieci wodociągowej,

  ▪ kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i przewodów wodociągowych,

  ▪ bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej armatury wodociągowej,

  ▪ sukcesywna wymiana starej armatury wodociągowej,

  ▪ płukanie sieci wodociągowej,

  ▪ odbiory techniczne nowo wybudowanych przewodów,

  ▪ diagnostyka sieci wodociągowej

   

W chwili obecnej w eksploatacji znajduje się siec wodociągowa o łącznej długości 104km

  w tym:

  przewody magistralne 7,0 km

  przewody rozdzielcze 97,0 km

  przyłącza wodociągowe 23,6 km


Na wyposażeniu Zakładu znajduje się następujący sprzęt specjalistyczny

  ▪ aparatura kontrolno-pomiarowa do lokalizacji wycieków, pomiarów ciśnienia i przepływu,

  lokalizacji uzbrojenia,

  ▪ agregat prądotwórczy i hydrauliczny z oprzyrządowaniem do kucia, cięcia rur i wiercenia

  ▪ aparaty do nawiercania rur,

  ▪ zagęszczarki,

  ▪ agregat do zamrażania przyłączy.

powrót