Loading...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2011-12-22

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

“Dostawa nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodu dostawczego Nissan Cabstar o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony”

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: dostawy nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodu dostawczego Nissan Cabstar o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony, wybrano ofertę firmy:

HEWEA Centrum Techniki Cargo Sp. Z O.O., 

która została złożona jako jedyna i nie podlega odrzuceniu.

Prezes
mgr inż. Leszek Linda

Menu
Skip to content