Loading...

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ – UL. SOBIESKIEGO W GUBINIE

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w III kw. 2020 r. przystąpiło do realizacji wymiany sieci wodociągowej z rur PE o łącznej dł. 865,0 m o średnicy DN 125 mm w ul. Sobieskiego (od ul. Sikorskiego do ul. Batalionów Chłopskich) w Gubinie. Zostanie wymieniona wyeksploatowana żeliwa sieć wodociągowa o średnicy DN100 mm. Prace związane z wymianą sieci wodociągowa oraz montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza wodociągowe w ilości 49 szt. wraz z przyłączami do granicy działek realizowane będą metodą wykopową. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32 lub 40mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 7 szt.

Jednocześnie realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC o łącznej dł. 950,0 m o średnicy DN 250 mm wraz z 22 szt. studniami kanalizacyjnymi o DN600 mm i z 18 szt. studniami kanalizacyjnymi o DN 1000 mm. Ponadto zostanie zamontowanych 26 szt. wpustów deszczowych.  Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy w ilości 47 szt. do granicy działek realizowane będą również metodą wykopową.

Podczas  prowadzenia  prac związanych z podłączeniem nowej sieci wystąpią przerwy w dostawie wody.    

Za powstałe utrudnienia przy prowadzeniu prac przepraszamy mieszkańców oraz tych odbiorców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content