Loading...

Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gubina oraz miejscowości Bieżyce, Gubinek, Jaromirowice, Komorów i Żenichów jest Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody znajdującym się na terenie gminy Gubin

Proces uzdatniania wody polega na:
▪ napowietrzeniu w komorach napowietrzających. W komorach tych w procesie napowietrzania usuwa się z wody dwutlenek węgla i siarkowodór oraz dostarcza tlen,
▪ przetrzymaniu w komorze reakcji. W natlenionej wodzie zachodzą procesy hydrolizy związków żelaza i manganu,
▪ filtracji przez złoże piaskowe oraz brausztynowe, gdzie usuwane są wytrącone związki ( w postaci kłaczków) trójwartościowego żelaza i czterowartościowego manganu,
Uzdatnianie wody polega na:
▪ usunięciu ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu,
▪ obniżeniu zawartości wolnego dwutlenku węgla,
▪ usunięciu siarkowodoru.
Schemat technologiczny zaopatrzenia wodociągu w wodę przedstawia się następująco:
• studnie głębinowe z agregatami pompowymi,
• komory napowietrzania wody,
• komory reakcji,
• filtry ciśnieniowe -odżelaziaczo-odmanganiacze,
• zbiorniki retencyjne wody czystej,
• pompownia II st
• sieć zewnętrzna wodociągu.
Menu
Skip to content