Loading...

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI – UL. RYDLA

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. przystąpiło do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 80 mm wraz z przyłączami w ul. Rydla w Gubinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana jest metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 110 mm i wymieniona zostanie na długości od ul. Kaliskiej do ul. Racławickiej, tj. na długości 145 m. Przyłącza w ilości 11 szt. i łącznej długości ok. 50,5 m również wymieniane będą na rury PE i w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę o średnicy DN 32, 40 i 63 mm. Ponadto zostanie zamontowany jeden nowy hydrant nadziemny o średnicy DN 80 mm. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniu z ul. Kaliską i ul. Racławicką wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców ul. Rydla, a także mieszkańców przyległych ulic za zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content