Loading...

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu przy ul. Młyńskiej dnia 17 stycznia 2023 r. (wtorek) od godz. 8.30 do godz. 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody m. Komorów przy ul. Ceglanej i ul. Młyńskiej.
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu przy ul. Ceglanej dnia 12 stycznia 2023 r. (czwartek) od godz. 11.00 do godz. 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody m. Komorów.
Więcej

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po ponownym poborze próbek wody dokonanym w dniu 12.12.2022 r. przez akredytowane laboratorium w Zielonej Górze, tj. EKOSYSTEMY – JT w budynku położonym przy ul. Śląskiej i ul. Piastowskiej oraz dodatkowo na Stacji Uzdatniania Wody wyniki z badania wody z pobranych próbek były pozytywne (nie stwierdzono bakterii grupy coli).
Więcej

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniach 24 i 31 grudnia 2022r., tj. w dwie kolejne soboty będzie nieczynny.
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 02.12.2022 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Śląskiej i ulicy Piastowskiej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.
Więcej

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w 2022r. zakończył realizacje projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.”
Więcej

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka Sp. z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych w m. Bieżyce oraz przy ulicy Kaliskiej i Bronowickiej, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 30 sierpnia 2022 r., tj. wtorek ok. godz. 08:30 nastąpiła przerwa w dostawie wody. Zakończenie prac przewidywane jest do godziny 12:00
Więcej
Menu
Skip to content