Loading...

Aktualności

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że z uwagi na prowadzone prace trwające ok. 5 godz. na Stacji Uzdatniania Wody łącznie z zamknięciem zasuw na przesyłowej sieci wodociągowej tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 21.06.2024 r. (piątek) profilaktycznie dokona dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie  i miejscowościach ościennych poprzez wypływ wody przez hydranty.
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 13.06.2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim na Stacji Uzdatniania Wody wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli (w obrębie rejonu ul. Wrońskiego, ul. Miodowej i ul. Lubelskiej na sieci wodociągowej bakterie nie wystąpiły).
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy na Os. Komorów, tj. przy ul. Barlickiego, ul. Waryńskiego, ul. Okrzei i ulic przyległych, że dnia 14 czerwca 2024 r. - piątek od godz. 10.30 do godz. 12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z usunięciem awarii na sieci wodociągowej na ul. Waryńskiego nieopodal budynku ozn. nr 40 w Gubinie.
Więcej

Awaria

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, iż nastąpiła awaria na sieci wodociągowej przy ul. Orlej.  Przerwa w  dostawie wody może objąć ulice: Cmentarną, Poleską, Małą, Wiśniową, Krańcową, Wodną, Pamiątkową, Orlą, Świerkową, Miedzianą, Łukową, Mylną, oraz przyległe.
Więcej

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin – cd.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie w nawiązaniu komunikatu z dnia 14.05.br. w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin po przeanalizowaniu wszystkich wyników z poboru próbek wody zarówno dokonanych przez pracowników PSS-E w Krośnie Odrzańskim w ramach nadzoru bieżącego w kwietniu br. na zawartość bakterii grupy coli informuje się, że w wyniku zaistniałych zdarzeń na Stacji Uzdatniania Wody dostarczana woda już od dnia jej poboru w dniu 25.04.br. była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że obecnie ponawia intensywne płukanie sieci wodociągowej w godzinach nocnych poprzez wypływ wody przez hydranty w wyznaczonych rejonach miasta Gubina (w ubiegłym tygodniu zrealizowano płukanie rejonu miasta od ul. Miodowej w kier. ul. Spokojnej, ul. Sobieskiego, ul. Partyzantów, ul. Kościuszki, itp.).
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po ponownym poborze próbek wody dokonanym w dniu 13.05.2024 r. przez akredytowane laboratorium w Zielonej Górze, tj. EKOSYSTEMY - JT na Stacji Uzdatniania Wody oraz na ul. Miodowej i na ul. Lubelskiej (na wys. ul. Wrońskiego) na sieci wodociągowej wyniki z badania wody z pobranych próbek były pozytywne (nie stwierdzono bakterii grupy coli).
Więcej

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że obecnie przystąpiło do intensywnego płukania sieci wodociągowej w godzinach nocnych poprzez wypływ wody przez hydranty w wyznaczonych rejonach miasta Gubina.
Więcej

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie w nawiązaniu do dokonanych poborów wody przez pracowników PSS-E w Krośnie Odrzańskim w ramach nadzoru bieżącego w kwietniu br. wykazało, że w dniu 16.04.2024 r. w wodzie uzdatnionej w miejscach jej poboru stwierdzono zawartość bakterii grupy coli.
Więcej
Menu
Skip to content