Loading...

PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ – UL. CMENTARNA W GUBINIE

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w kwietniu 2020 r. przystąpiło do realizacji wymiany sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej (od ul. Kujawskiej do ul. Poleskiej) w Gubinie o łącznej dł. 1 010,50 m i o średnicy DN 125 mm. Zostanie wymieniona wyeksploatowana żeliwa sieć wodociągowa o średnicy DN100 mm oraz azbestocementowa o średnicy DN150mm. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą wykopową, jak również metodą bezwykopową. Wszelkie wykopy pod tzw. przeciski sterowane, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza nastąpi wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32 lub 40mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne i podziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 7 szt. Podczas  prowadzenia  prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią przerwy w dostawie wody.    

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content