Loading...

Prace na sieciach wodociągowych – ul. Żołnierska, 3 Maja i Cmentarna w Gubinie

                             

                              

         W siedzibie Funduszu w dniu 17.05.2018 r. została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gubin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. z siedzibą w Gubinie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej o długości 735 m od ul. Kresowej poprzez ul. Żołnierską i ul. Przemysłową do ul. Poleskiej w Gubinie o średnicy DN225 mm i DN160 mm z rur PE, wymiana sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej (od ul. Kujawskiej do ul. Poleskiej) w Gubinie o dł. 960 m i o średnicy DN125 mm z rur PE oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja (od ul. Wyspiańskiego do ul. Roosevelta) w Gubinie o dł. 605 m     i średnicy DN160 mm z rur PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych, a także renowacja 4 szt. studni głębinowych na ujęciu wody, renowacja 7 szt. studni kanalizacyjnych na ul. Cmentarnej oraz renowacja odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 73 m na ul. Bolesława Krzywoustego.

Informuje, że w kwietniu 2018 r. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przystąpił do remontu studni głębinowych. Prace zostały ukończone.

Nowa sieci wodociągowe będą realizowane metodą bezwykopową z rur PE. Wszelkie wykopy pod tzw. przeciski sterowane, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza następuje wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza również będą wymieniane na rury PE  (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę o średnicy DN 32, 40 i 63 mm).  Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN80 mm. Podczas  prowadzenia  prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią  przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac z góry przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców zamieszkałych przy powyższych ulicach, a także mieszkańców którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Leszek Linda – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 2.454.465,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 1.995.500,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1.995.100,00 zł, z czego dotacja stanowi 399.100,00 zł, a pożyczka – 1.596.000,00 zł.

Termin realizacji zadania przypada na okres od 05.03.2018 r. do 31.12.2018 r. i może zostać przedłużony do 31.12.2019 r., łącznie z pracami projektowymi.

Prezes Zarządu

Leszek Linda

Gubin, dnia 25.09.2018 r.

Menu
Skip to content