Loading...

Dane ogólne

Dział wykonuje prace w zakresie prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych. Księguje dokumenty w postaci faktur, rachunków, wyciągów bankowych, not. Dokonywuje płatności za faktury i rachunki. Dział udziela informacji lokatorom w zakresie funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W tym dziale lokator (właściciel) uzyska informacje o:
saldzie konta
wpływie należności
środkach pieniężnych
udostępnianie dokumentacji do wglądu
 rozliczanie wody
stany liczników
Dział księgowości – telefon: 68 45582 63 lub 64
W tym dziale lokator (właściciel) może załatwić:
 sprawy techniczne
zgłoszenie awarii
 Dział techniczny – telefon: 607325141

Telefon czynny od poniedziałki do piątku 7:00 – 15:00

weekendy całodobowo

Menu
Skip to content