Loading...

Prace na sieci wodociągowej – ul. Królewska w Gubinie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że na początku II dekady listopada 2023 r. przystąpiło do realizacji budowy z rur PE DN125 nowej sieci wodociągowej w miejsce już wyeksploatowanej w ul. Królewskiej w Gubinie o łącznej      dł. 335,5 m. Nowa sieć wodociągowa będzie realizowana metodą bezwykopową, jak również metodą wykopową. Wszelkie wykopy pod tzw. przecisk sterowany, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż hydrantów nastąpi wykopem otwartym. Jednocześnie zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN80 w ilości 3 szt. wraz z wymianą 14 szt. przyłączy do granic nieruchomości o łącznej dł. 101,0 m.

Podczas prowadzenia prac związanych z podłączeniem nowej sieci poprzez montaż  zasuw na skrzyżowaniach, w szczególności ul. Wojska Polskiego oraz przepięciem sieci w ul. Szkolnej, a także z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej sieci wystąpią przerwy w dostawie wody.

Ponadto wydajności hydrantów uzyskają właściwe parametry.

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content