Loading...

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o. o. w Gubinie powołano do życia w 1994 r. Założycielem Spółki jest Gmina Gubin o statusie miejskim, która obecnie jest jedynym właścicielem posiadającym 100% udziałów. Intencją gminy było, by własna spółka komunalna realizowała zadania z zakresu użyteczności publicznej, zaspokajając wszelkie potrzeby wspólnoty samorządowej. Od tego czasu nieustannie służymy lokalnej społeczności i przez 30 lat funkcjonowania jesteśmy dumni z naszej roli w mieście.

Swoim działaniem Spółka obejmuje przede wszystkim obszar Miasta Gubina, oferując szeroki zakres usług: od zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,  poprzez wywóz nieczystości stałych i ciekłych, dbanie o zieleń, utrzymanie czystości i prowadzenie akcji „zima” na drogach i chodnikach miejskich, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, aż po pełnienie funkcji administratora Cmentarza Komunalnego w Gubinie.

Naszym celem jest nie tylko zaspokajanie najważniejszych potrzeb mieszkańców, ale także rozwój oraz uzyskanie miana firmy dynamicznej i nowoczesnej. Nasz zespół tworzą dobrze wyszkoleni i doświadczeni pracownicy, a także wykwalifikowana kadra kierownicza, co jest największym atutem spółki. Ponadto dysponujemy wszechstronnym parkiem maszynowym,  a stosowana przez nas nowoczesna technologia pozwala do minimum ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z realizacją zleceń. Jednym z naszych priorytetów jest ciągłe inwestowanie w sprzęt, infrastrukturę oraz kapitał ludzki, dzięki czemu wciąż będziemy się rozwijać, a nasze działania będą pozytywnie postrzegane na lokalnym rynku.

Dlaczego warto nam zaufać? Jesteśmy zawsze gotowi do służby, niezależnie od pory dnia czy nocy, aby zapewnić, że nasze usługi są najwyższej jakości. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy są zawsze gotowi do podjęcia wyzwania i rozwiązania wszelkich problemów. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro Gubina i jego mieszkańców!

Menu
Skip to content