Loading...

1. WŁAŚCICIEL

  • Gmina Gubin o statusie miejskim

2. RADA NADZORCZA

  • Żołędziewska Mirosława – Przewodnicząca RN
  • Zawodniak Paweł – Zastępca RN
  • Działkowski Grzegorz – Sekretarz RN
  • Przybylak Rafał – Członek RN

3. ZARZĄD SPÓŁKI

  • mgr inż. Leszek Linda – Prezes Zarządu

4. PROKURENT DS. EKONOMICZNYCH

  • mgr Grzegorz Świtalski
Menu
Skip to content