Loading...

PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ – SKRZYŻOWANIE UL. 3-GO MAJA Z UL. KRESOWĄ ORAZ UL. RYCERSKA

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że od 10 listopada 2017 r. przystąpiło do realizacji dalszej wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego przy rondzie przy ul. 3-go Maja i dalej poprzez ul. Rycerską w kierunku ulicy Różanej wraz z przyłączami w ul. Rydla w Gubinie. PUM Sp. z o.o. dokona wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm i inne istniejące sieci o średnicy 100 mm wybudowane w 1895 r. wraz z przyłączami w ul. Rycerskiej i Kresowej nr budynków 3, 5, 7 i 9. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 125 i 160 mm. Wymieniona zostanie na długości od ul. Kresowej do ul. Różanej, tj. na długości ok. 400 m, a łącznie ok. 530 m. Wszelkie wykopy pod tzw. przeciski sterowane, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza nastąpi wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32, 40 i 63 mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne i podziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 4 szt. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content