Loading...

Prace na sieci wodociągowej – ul. Dolna w Komorowie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w dniu 03.08.2022 r. przystąpiło do realizacji budowy z rur PE nowej sieci wodociągowej w miejsce już wyeksploatowanej w ul. Dolnej w Komorowie o łącznej dł. 677 m  i o średnicy DN 125 mm. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową, jak również metodą wykopową. Wszelkie wykopy pod tzw. przecisk sterowany, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż hydrantów nastąpi wykopem otwartym. Zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 5 szt. wraz z wymianą 21 szt. przyłączy do granic nieruchomości.

Podczas  prowadzenia  prac związanych z podłączeniem nowej sieci poprzez wymianę zasuw na skrzyżowaniach, w szczególności ul. Ceglanej, z ul. Młyńskiej i ul. Wiązowej oraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej sieci wystąpią przerwy w dostawie wody.

Ponadto znacznej poprawie ulegną wydajności hydrantów w m. Komorów.

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

       

Menu
Skip to content