Loading...

Prace na sieci wodociągowej – ul. Łąkowa w Gubinie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w lutym 2022 r. przystąpiło do realizacji budowy wyeksploatowanej sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Gubinie o łącznej dł. 303 m i o średnicy DN 110 mm. Nowa sieć wodociągowa realizowana jest metodą bezwykopową, jak również metodą wykopową. Wszelkie wykopy pod tzw. przecisk sterowany, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż hydrantów nastąpi wykopem otwartym. Dodatkowo zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 2 szt.

Podczas  prowadzenia  prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach, w szczególności ul. Krakowskiej z ul. Łąkową wystąpią przerwy w dostawie wody.

Po zrealizowaniu powyższych prac przesył wody do m. Żenichów poprzez wyeksploatowaną sieć wodociągową w ul. Krakowskiej na odcinku ok. 450 m zostanie wyłączony.

Ponadto znacznej poprawie ulegną wydajności hydrantów w m. Żenichów.

Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content