Loading...

Budowa i wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej – ul. Podgórna w Gubinie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w IV kw. 2021 r. przystąpiło do realizacji budowy i wymiany sieci wodociągowej z rur PE o łącznej dł. 780 m o średnicy DN 125 mm w ul. Podgórnej począwszy od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich nieopodal budynku ozn. nr 31 na całej jej długości  w Gubinie. Zostanie wybudowana sieć wodociągowa o dł. ok. 420 m i wymieniona wyeksploatowana żeliwa sieć wodociągowa o dł. ok. 360 m o średnicy DN100 mm. Prace związane z wymianą sieci wodociągowej oraz montaż węzłów z zasuwami realizowane będą metodą bezwykopową i wykopową. Ponadto zostaną wymienione istniejące przyłącza wykonane z rur stalowych. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32 lub 40mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 7szt.

Jednocześnie realizowana jest budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC o łącznej dł. ok. 475 m o średnicy DN 200 mm wraz z 19 studniami kanalizacyjnymi, w tym 9 szt. o średnicy DN600 mm i z 10 szt. o średnicy DN1000 mm. Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej realizowane będą metodą wykopową.

Podczas  prowadzenia  prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.    

Za powstałe utrudnienia powstałe podczas prowadzenia prac przepraszamy mieszkańców oraz tych odbiorców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content