Loading...

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów przeznaczonych do przesyłu wody pomiędzy ujęciem, a odbiorcą.
W skład sieci wodociągowej wchodzą :
▪ przewody magistralne
▪ przewody rozdzielcze
▪ połączenia domowe zwane przyłączami
Średni wiek eksploatowanej sieci wynosi:
do 5 lat – 7,2%
5 – 20 lat – 28,7%
20 – 50 lat – 36,5%
powyżej 50 lat – 27,6%

Sieć wodociągowa w mieście której budowę rozpoczęto w końcu IXX wieku wykonana została z rur żeliwnych z żeliwa szarego i stalowych, a przyłącza z rur ołowianych. Przyłącza zostały wymienione w trakcie eksploatacji sieci na przewody wykonane ze stali ocynkowanej. Materiały te (żeliwo szare i stal) były używane przy rozbudowie sieci do połowy lat 60-tych XX wieku. W latach 70 i 80 XX wieku wykorzystywano do budowy sieci stal, żeliwo szare, PVC i azbestocement. Obecnie stosuje się żeliwo sferoidalne i tworzywa sztuczne głównie PE.

Do spełnienia tej zasady konieczne są:

▪ naprawy awaryjne sieci wodociągowej,

▪ kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i przewodów wodociągowych,

▪ bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej armatury wodociągowej,

▪ sukcesywna wymiana starej armatury wodociągowej,

▪ płukanie sieci wodociągowej,

▪ odbiory techniczne nowo wybudowanych przewodów,

▪ diagnostyka sieci wodociągowej,

W chwili obecnej w eksploatacji znajduje się sieć wodociągowa o łącznej długości 94,6km

w tym:

▪ przewody magistralne 7,0 km

▪ przewody rozdzielcze 87,6 km

▪ przyłącza wodociągowe 36,9 km

Na wyposażeniu Zakładu znajduje się następujący sprzęt specjalistyczny

▪ aparatura kontrolno-pomiarowa do lokalizacji wycieków, pomiarów ciśnienia i przepływu,

lokalizacji uzbrojenia,

▪ agregat prądotwórczy i hydrauliczny z oprzyrządowaniem do kucia, cięcia rur i wiercenia

▪ aparaty do nawiercania rur,

▪ zagęszczarki,

▪ agregat do zamrażania przyłączy.

Awaryjność sieci wodociągowej jest znaczna szczególnie w sieciach w znacznym stopniu wyeksploatowanych i tak:

w roku 2018 – 48 awarii

w roku 2019 – 29 awarii

Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej, której podstawową zasadą jest utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości.

Menu
Skip to content