Loading...
Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
2012-04-04

W związku z przedłużeniem konsultacji społecznych Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. informuje o przedłużonym procesie składania uwag i
wniosków do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 11 kwietnia 2012 roku.

 

 

Menu
Skip to content