Loading...
PUM wśród najlepszych – Gazela Biznesu 2012 w Poznaniu
2013-02-14

Dziennik “Puls Biznesu” wyróżnił Przedsiębiorstwo Usług Miejskich z Gubina, włączając spółkę do elitarnego grona najdynamicznej rozwijających się firm. “Gazela Biznesu” to wyróżnienie, jakie odebrali przedstawiciele miejskiego przedsiębiorstwa, które doceniono za rozwój w minionych trzech latach. Podano weryfikacji 30 tysięcy podmiotów a z tego grona wyróźniono 4 tyś. 342 firmy. Z całego województwa lubuskiego zakwalifikowały się 72 zakłady i w tym 5 przedsiębiorstw komunalnych. Pod uwagę brano obroty, które musiały mieścić się w granicach od 3 do 200mln zł. Powstaje pytanie, co zatem złożyło się na taki rozwój firmy? Prowadzono wiele działań zmierzających do oszczędności. Reaktywowano stację paliw, która przyniosła około 100 tys.zł., wprowadzono monitoring pojazdów co pozwoliło na zaoszczędzenie około 30% paliwa, czyli średnio 150 tys.zł. rocznie. Dokonano wymiany starych urządzeń i maszyn, wyremontowano pomieszczenia socjalne pracowników oraz świetlicę, wdrożono ZSI – zintegrowany system informatyczny, który pozwoli na zinwentaryzowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. Pozyskano na to 760 tys.zł. zewnętrznych środków.

Menu
Skip to content