Loading...
KOMUNIKAT – PILNE !!!
2013-06-28

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów komunalnych, że od dnia 01 lipca 2013r. zaprzestaje eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Drzeńsku Małym, gmina Gubin.

Wyjaśniam, że składowisko odpadów zostanie przekazane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procedur administracyjnych, związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska w ramach projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.

Wobec powyższego od dnia 01.07.2013r. odpady komunalne nie będą przyjmowane na składowisku w Drzeńsku Małym, gmina Gubin.

Prezes Zarządu

mgr  inż. Leszek Linda

 

Menu
Skip to content