Loading...
Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej
2016-12-29

Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych w centralnej części miasta wzdłuż przyległych ulic do ul. 3-go Maja oraz południowej części miasta wzdłuż ul. Śląskiej i przyległych, że przystąpiło do regulacji ciśnienia wody występującego dotychczas ciśnienia na poziomie ok. 0,6 MPa obniżając je do poziomu ok. 0,4 MPa. Komory redukcji ciśnienia i pomiaru przepływu zlokalizowane są przy zbiegu ulicy Wyspiańskiego i ul. Racławickiej oraz przy zbiegu ul. Grunwaldzkiej i ul. 3-go Maja.

Obniżenie ciśnienia spowoduje stabilniejszą pracę sieci wodociągowej, a tym samym ograniczy wystąpienie ilości awarii sieci wodociągowej.  

W związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w dostawie wody, które mogą potrwać do ostatecznego wyregulowania ciśnienia do wymaganego w sieci wodociągowej.

Za powstałe w okresie regulacji ciśnienia ewentualne zakłócenia w dostawie wody serdecznie przepraszamy. 

Menu
Skip to content