Loading...
Przyczyna wczorajszej przerwy w dostawie wody.
2017-06-29

Przyczyna wczorajszej przerwy w dostawie wody.

W maju 2017 r. nastąpił wyciek wody na rurociągu o średnicy 300 mm na rurze stalowej. Podczas usuwania awarii okazało się, że wystąpiły ubytki wody z dwóch miejsc oddalonych od siebie o ok. 50 cm (otwory o średnicy ok. 1 cm). Wobec powyższego postanowiono o wymianie całego segmentu łącznie z rurociągiem i zasuwą o średnicy 500 mm. Po przeprowadzonych pracach przygotowawczych do ich realizacji przystąpiono w dniu 28.06.2017 r. zastępując starą zasuwę nową o średnicy 300 mm.

W trakcie wykonywania w/w prac modernizacyjnych podczas demontażu starego rurociągu o wymiarach fi 300 i 500 (zdjęcie nr 1) zaistniała konieczność demontażu dodatkowego odcinka fi 500 (zdjęcie nr 2) co spowodowało przedłużenie zaplanowanych prac o wiele godzin.

Menu
Skip to content