Loading...
Prace związane z wykonaniem nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – droga prostopadła do ul. Legnickiej
2017-08-31

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.
w Gubinie informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. przystąpiło do wykonania nowej sieci wodociągowej
z rur PE ośrednicy DN 160 mm wraz z jednym hydrantem nadziemnym o średnicy DN 100 mm
i nowej sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U o średnicy DN 315 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ilości 7 szt. o średnicy DN 1200 mm wzdłuż nowobudowanej drogi dojazdowej w strefie przemysłowej przy
ul. Legnickiej do nowobudowanego zakładu produkcyjnego TVG Sp. z o.o.
Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna realizowana jest metodą wykopową i zostanie ułożonana długości 255 m. Z uwagi na podmokły teren zastosowane zostały igłofiltry do obniżenia poziomu wody gruntowej. 
Za powstałe utrudnienia przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników drogi.

Menu
Skip to content