Loading...
Unieważnienie postępowania z dnia 24.10.2017
2017-11-03

                                                                                                              Gubin, dnia 31.10.2017r.

 

                Informacja w sprawie unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017r. na „ Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu”.

                Zgodnie z częścią VIII Zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

                Powtórne Zapytania ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Menu
Skip to content