Loading...
Prace na sieci wodociągowej – ul. Platanowa i ul. Sikorskiego
2017-11-29

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że pod koniec listopada 2017 r. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przystąpi do wymiany wyeksploatowanej żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm i inne istniejące sieci o średnicy 150 mm, 100 mm wybudowane w 1895r. wraz z przyłączami w ul. Platanowej i Sikorskiego w Gubinie. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie metodą bezwykopową z rur PE o średnicy DN 315 mm i wymieniona zostanie na długości od ul. Różanej do ul. 1-go Maja, tj. na długości ok. 1.040 m. Wszelkie wykopy pod tzw. przeciski sterowane, montaż węzłów z zasuwami oraz montaż nawiertek pod przyłącza nastąpi wykopem otwartym. Wszystkie przyłącza będą wymieniane na rury PE (w zależności od zapotrzebowania odbiorców na wodę – średnica DN 32, 40 i 63 mm). Ponadto zostaną zamontowane nowe hydranty podziemne o średnicy DN 100 mm w ilości 7 szt. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą zasuw na skrzyżowaniach wystąpią przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia powstałe przy prowadzeniu prac przepraszamy użytkowników dróg oraz mieszkańców, którzy będą narażeni na zakłócenia w dostawie wody.

Menu
Skip to content