Loading...
Zanieczyszczenie wodomierzy
2018-03-26

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w wyniku prowadzonych prac na sieciach wodociągowych związanych z ich wymianą, a w szczególności podczas planowanych przerw w dostawach wody związanych z połączeniem nowych sieci z istniejącymi rurociągami położonymi na skrzyżowaniach ulic, bądź podczas występujących awarii na sieciach wodociągowych następują zakłócenia w dostawie wody. Zakłócenia spowodowane są poprzez zmianę przepływu wody powodując zrywanie osadów ze ścian rurociągów. Osady przepływając przez wodomierze często są przyczyną zatykania sitek, a tym samym po okresie ponowienia dostaw wody następuje nawet całkowity brak przepływu wody przez „zatkane” wodomierze.

Niniejszym zwracamy się o zgłaszanie do tut. Spółki o zanikach przepływu wody lub zauważonych spadków ciśnień wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content