Loading...
AWARIA – skrzyżowanie ul. Kresowa x ul. Kossaka
2018-05-07

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że dnia 02.05.2018 r. było zmuszone do usunięcia powstałej w dniu 21.04.2018r. awarii sieci wodociągowej na rurociągu o średnicy DN 500 przy ul. skrzyżowaniu ul. Kresowej i ul. Kossaka. Wyciek wody od chwili wystąpienia awarii wynosił ponad 300 m3/dobę. Materiały na tak dużą średnicę ostatecznie zostały skompletowane przed godziną 13.00 w dniu 30.04.2018 r., które otrzymaliśmy od producenta. Wobec powyższego natychmiast przystąpiliśmy do powiadomienia mieszkańców naszego miasta i m. Komorów o przerwie w dostawie wody w pierwszym dniu roboczym po zgromadzeniu wszystkich materiałów, tj. 02 maja 2018 r. Ogłoszenia zostały rozwieszone na słupach ogłoszeniowych i dodatkowo powiadomiliśmy elektronicznie zarządców budynków o przerwie w dostawie wody oraz zapewniając zastępcze punkty poboru wody przy ul. Krzywoustego oraz przy ul. Platanowej (parking przy sklepie Biedronka). Informacja również została zamieszczona na naszej stronie internetowej.

W dniu 02.05.2018 r. awaria została usunięta i natychmiast przystąpiliśmy do produkcji wody uprzednio odpowietrzając sieć poprzez hydranty.

Za powstałe niedogodności przepraszamy odbiorców.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 25.04.2018r. firma realizująca wymianę sieci wodociągowej przy ul. Sikorskiego i ul. Platanowej dokonała montażu 2 szt. zasuw celem zminimalizowania skutków ewentualnego uszkodzenia sieci jaka mogłaby wystąpić podczas dokonywania przewiertu przy układaniu nowej sieci wodociągowej przy ul. Platanowej.

Ponadto informuje się, że do ułożenia pozostało jeszcze ok. 600 m rurociągu, w tym połączenie z kilkoma skrzyżowaniami oraz odcięć starych rurociągów i połączeń nowego rurociągu z pozostałymi sieciami. Wówczas wystąpią planowane wyłączenia dostaw wody w tej części miasta, jak również zakłócenia w jej dostawie w innych rejonach miasta.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość .

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content