Loading...
Wyjaśnienie
2018-06-29

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z wykonywaniem prac związanych z wymianą złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody ujawniono obecność bakterii z grupy coli w pobranej próbce wody w dniu 26.06.2018 r. “kilka bakterii w 100 ml”.

Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma innego źródła zanieczyszczającego wodę.

Była to jednorazowa sytuacja związana z całkowitą wymianą złoża w jednym filtrze. Niemniej zgodnie z komunikatem PPIS w Krośnie Odrzańskim woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw, produkcji żywności, mycia naczyń oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, kąpieli noworodków, powinna być używana po przegotowaniu.

Obecnie została zastosowana dezynfekcja wody poprzez jej chlorowanie. Dostarczana woda może mieć zmienione walory smakowe i zapachowe przez okres kilku dni.

Po zakończeniu prac naprawczych zostanie wykonane ponowne badanie wody w celu potwierdzenia dostarczania prawidłowej jakości wody, które zaplanowano na dzień 02.07.2018 r., tj. najbliższy poniedziałek.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content