Loading...
Informacja dla mieszkańców Gubina – bakteriologia
2018-07-16

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojone prace modernizacyjne i inwestycyjne. Są to działania bezprecedensowe ponieważ jak dotąd nie prowadzono takich prac na taką skalę na terenie miasta Gubina. Poza wymienianą m.in. główną siecią wodociągową przy ul. Platanowej i Sikorskiego w II dekadzie czerwca br. było przeprowadzane na Stacji Uzdatniania Wody uzupełnienie złóż filtracyjnych w filtrach pośpiesznych poprzez zastosowanie złóż antracytowych oraz dolomitowych w celu m.in. skuteczniejszego usunięcia związków żelaza i manganu oraz poprawieniu efektywności filtracji wody surowej, a także wzbogaceniu wody uzdatnionej w wapń i magnez. Próbki wody do analizy z każdych uzupełnianych złożem były pobrane i wyniki bakteriologiczne były pozytywne. Po potwierdzeniu w dniu 25.06.2018 r. pozytywnych wyników pod względem mikrobiologicznym przystąpiono do sukcesywnego włączania filtrów do procesów uzdatniania, tj. od godz. 17.00 do godzin nocnych. Próbki wody po każdym z pięciu z filtrów były pobrane w dniu 18.06.2018 r. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pobrali próbkę wody w godzinach rannych w dniu 26.06.2018 r.

Informuje się, że w jednym filtrze złoże było wymieniane całkowicie i w nim najprawdopodobniej mogło nastąpić namnożenie się w niewielkim stopniu bakterii grupy coli. Niniejszym wyjaśnia się, że nie było innego źródła zanieczyszczającego wodę. Spółka zastosowała dezynfekcję wody poprzez jej chlorowanie podchlorynem sodu.

Kolejne próbki wody były pobrane w dniu 02.07.2018 r. pobrane zarówno w punkcie poboru wody na Stacji Uzdatniania Wody i w punkcie poboru wody Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej w Gubinie. Ocena przydatności wody do spożycia była wydana w dniu 06.07.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców i dziękujemy za cierpliwość.

 

 

 

Menu
Skip to content