Loading...
Zawiadomienie o nieczynnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniu 12.11.2018r.
2018-11-09

Z A W I A D O M I E N I E

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 12 listopada 2018r., tj. w poniedziałek będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Menu
Skip to content