Loading...
Informacja o taryfach 2020
2019-12-05

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, iż Uchwała nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim obowiązuje do końca 2019 r.

W związku z powyższym obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Decyzją z dnia 14 maja 2018 r. znak: WR.RET.070.288.2018.PK. Odpłatność dla mieszkańców za odprowadzanie 1 m3 ścieków dla wszystkich grup odbiorców                w roku 2020 wynosić będzie:

– od 1 stycznia 2020 r. do 11 czerwca 2020 r., w wysokości 6,79 zł netto (7,33 zł brutto), tj. wzrost o 0.98 zł,

– od 12 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w wysokości 6,94 zł netto (7,50 zł brutto), tj. wzrost o 0,17 zł.

Natomiast cena 1 m3 wody dla grup 1 – 8 (Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno- bytowe) wynosić będzie:  

– od 1 stycznia 2020 r. do 11 czerwca 2020 r. 5,55 zł netto ( 5,99 zł brutto), tj. bez zmian,

– od 12 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 5,71 zł netto ( 6,17 zł brutto), tj. wzrost o 0,18 zł.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content