Loading...
Informacja
2020-04-08

Spółka PUM – w ślad za Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz ekspertami ds. wody – zapewniają, że woda z wodociągu jest bezpieczna, a koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe.

PUM – zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ma „…obowiązek zapewnić zdolność dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny…”.

Wstrzymuje się zaplanowane wymiany i montaż wodomierzy. Wyjątkiem są sytuacje awaryjne.

Wstrzymuje się obsługę kasową dla Klientów. Wszelkie należności należy regulować na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Zapewniamy bieżącą dostawę wody i odbiór ścieków. Charakter działań uwarunkowany jest obserwacją zdecydowanych i radykalnych działań organów państwowych w obliczu realnego zagrożenia życia i zdrowia ludności.

 

Menu
Skip to content