Loading...

Wyjaśnienie – awaria Cmentarna Kujawska

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp.  z o.o. w Gubinie informuje, że dnia 25 czerwca br., tj.  w dniu wczorajszym firma realizująca na nasze zlecenie modernizację sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Gubinie  podczas dokonywania przewiertu pod drogą na ul. Kujawskiej natrafiła na niezinwentaryzowaną sieć wodociągową w tej ulicy uszkadzając sieć tzw. pilotem. 

W wyniku uszkodzenia ok. godz. 11.30 nastąpił znaczny wyciek wody. Wszelkie próby zamknięcia zasuw i otwarcie hydrantów w celu zmniejszenia wycieku wody nie dawały żadnego rezultatu.

Pracownicy firmy sugerowali, że uszkodzenie mogło nastąpić na pasie drogowym ul. Kujawskiej od strony ul. Cmentarnej i zapadła decyzja dokonaniu odkrywki nad przebiegającą siecią wodociągową wzdłuż ul. Kujawskiej. Czynne sieci wodociągowe są usytuowane po obu stronach ul. Kujawskiej wspomniana o DN100 w chodniku i po drugiej stronie jezdni przy ul. Pułaskiego DN300, do której był dokonywany przewiert. Odkrywkę zaczęto nad siecią DN100 tuż przy jezdni ul. Kujawskiej od ul. Cmentarnej.

W celu jak najszybszego usunięcia awarii ok. godz. 13.00 zapadła decyzja o zamknięciu wody przy zbiorniku wyrównawczym oraz jednocześnie o zaprzestaniu produkcji wody.

Została również podana informacja na stronę internetową tut. Spółki oraz na facebook-u  o przyczynach  wstrzymania dostaw wody. Planowane usunięcie awarii miało nastąpić do ok. godz. 17.00.

W razie planowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, tut. Spółka ma obowiązek udostępnić zastępczy punkt poboru wody, a taki nie był planowany. Niemiej jeżeli zakres awarii dotyczy mniejszego rejonu nawet w przewidywanej przerwie w dostawie wody poniżej 12 godzin woda najczęściej  jest dostarczona cysternami. Niemniej wcześniej cysterny poddawane są dezynfekcji, a przy panującej pandemii oraz obawie o skutki jej używania m.in. do celów konsumpcyjnych, napełnianie cystern i dostarczanie wody podczas tej awarii nie było uzasadnione.

Jednak po dokonanej odkrywce okazało się, że wyciek następuje od strony ul. Kujawskiej. Tak dokonano jeszcze dwóch odkrywek i dopiero czwarta odkrywka, która miała ostatecznie miejsce na drugim pasie ul. Kujawskiej dała rezultat ustalenia miejsca przyczyny uszkodzenia niezinwentaryzowanej sieci wodociągowej. W poprzek jezdni przebiegała sieć o DN150.

Ostatecznie awarię usunięto o godz. 22.30 i została wznowiona produkcja wody oraz nastąpiło otwarcie zasuw przy zbiorniku wyrównawczym jednocześnie dokonując odpowietrzając sieć poprzez hydranty. Przez okres ok. 2,0 godz. sieć wodociągowa wypełniła się wodą na całym terenie świadczenia usług.

Nadmienia się, że tego typu prace nie są planowane do realizacji na ostatni dzień roboczy tygodnia, lecz od poniedziałku do czwartku, aby uniknąć skutków związanych z ewentualnymi utrudnieniami po wystąpieniu awarii.  

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy odbiorców wody i użytkowników drogi wspomnianego rejonu oraz prosimy o wyrozumiałość.

Niemniej w przyszłości zwracam się z prośbą o uszanowanie pracowników dozorujących, którzy odbierali zgłoszenia i jednocześnie od wielu osób przyjmowali „niefrasobliwe uwagi” dot. powstałej sytuacji.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content