Loading...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiot zamówienia:  

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GUBIN   O STATUSIE WIEJSKIM ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GUBINIE ORAZ Z INNYCH TERENÓW”

Załączniki do zamówienia publicznego:

Zmiany w dokumentacji:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Menu
Skip to content