Loading...

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu śmieciarka  do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu”.

Menu
Skip to content