Loading...

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina odbiorcom wody o zabezpieczeniu wodomierzy na okres zimowy przez zniszczeniem na skutek działania minusowych temperatur.

Zabezpieczyć należy pomieszczenia w których zamontowany jest wodomierz, jak również studzienki wodomierzowe zlokalizowane na terenie posesji. Spółka informuje, że w przypadku stwierdzenia zniszczenia wodomierza spowodowanego brakiem zabezpieczenia przed działaniem niskich temperatur koszty zakupu i wymiany wodomierza obciążą odbiorcę wody.

ODBIORCO WODY !!! – pracy do wykonania przy zabezpieczeniu wodomierza jest naprawdę niewiele, a koszty którymi możesz być obciążony są wysokie.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content