Loading...

Informacja dotycząca wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki)

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina, że posiadany przez Pana/nią punkt poboru wody ogrodowej (podlicznik) nie posiada cechy legalizacyjnej, który upłynął po okresie 5 lat od jego zakupu i tym samym nie można skorzystać z odliczenia ścieków.

Koniecznym jest wymiana posiadanego przez Państwa wodomierza ogrodowego współpracującego z wodomierzem głównym, który posiada moduł do zdalnego odczytu radiowego.

W celu usprawnienia formy odczytu urządzeń pomiarowych prowadzonych przez pracowników tut. Spółki

Można nabyć wodomierz w siedzibie Spółki (koszt nowego wodomierza DN15 – 190 zł/szt., a używanego z legalizacją – ok. 80 zł/szt., nakładka radiowa wydawana i montowana na koszt tut. Spółki – 243,54 zł).

Chęć zdemontowania i zainstalowania wodomierza prosimy zgłaszać w siedzibie Spółki PUM Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie, tel. 68 455 82 70 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Koszt usługi wymiany wodomierza wraz z zaplombowaniem wynosi 86,10 zł, a zaplombowania 43,05 zł.

Dziękujemy z góry za dostosowanie się do naszej prośby.

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content